Recover Östhammar

Här hittar ni oss
Lilldammsvägen 1, 747 44 Gimo

Kontakt Östhammar

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar eller Rörinspektion 010 - 143 01 30
Container eller Kranbil 010 - 143 01 40
Torr- eller Grävsug 010 - 143 09 63
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 09 64
Slamtömningar 010 - 143 09 65
E-post: order.isuppsala@recover.se

Patrik Larsson Patrik Larsson
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Sanna Kjettselberg Strand Sanna Kjettselberg Strand

Arbetsledare
Kommunala Slamuppdrag
010 - 143 00 49
sanna.strand@recover.se

Kontakt Östhammar

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 09 71
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 09 72
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 01 10
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 09 74
Radon 010 - 143 09 76
Fastighet & Skadejour 010 - 143 09 75
E-post: order.ssuppsala@recover.se

Mathias Jensen Mathias Jensen
Louise Eriksson Louise Eriksson

Arbetsledare
Lösöre, sanering, städ, magasinering
010 - 143 01 07
louise.eriksson@recover.se

Kontakt Östhammar

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall

Kontakta Industriservice Uppsala Län

Kontakta Skadeservice Uppsala Län

Kontakta Recover Riv & Håltagning