Recover Östhammar

Kontakt Östhammar

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 09 71
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 09 72
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 01 10
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 09 74
Radon 010 - 143 09 76
Fastighet & Skadejour 010 - 143 09 75
E-post: order.ssuppsala@recover.se

Mathias Jensen Mathias Jensen
Louise Eriksson Louise Eriksson

Arbetsledare
Lösöre, sanering, städ, magasinering
010 - 143 01 07
louise.eriksson@recover.se

Kontakt Östhammar

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall

Kontakta Skadeservice Uppsala Län

Kontakta Recover Riv & Håltagning