Recover Örebro

Här hittar du oss
Idrottsvägen 31A
702 32 Örebro

Kontakt Örebro

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar eller Rörinspektion 010 - 143 03 20
Torr- eller Grävsug 010 - 143 03 22
Rörinfodring 010 - 143 03 23
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 03 24
Slamtömningar 010 - 143 03 25
Offertförfrågningar gällande VA-tjänster 010 - 143 03 26
E-post:
order.ismalardalen@recover.se

Niclas Lövberg Niclas Lövberg
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Thomas Edvardsson Thomas Edvardsson

Kalkylator
Rörinfodring, offertförfrågning VA
010 - 143 03 77
thomas.edvardsson@recover.se

Kim Johansson Kim Johansson

Arbetsledare Industriservice
VA/Avloppsstopp
010 - 143 06 05
kim.johansson@recover.se

Rikard Johansson Rikard Johansson

Kontakt Örebro

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 04 61
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 04 62
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 04 63
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 04 64
Radon 010 - 143 04 65
Fastighet & Skadejour 010 - 143 04 66
E-post: order.ssorebro@recover.se

Robert Karlsson Robert Karlsson
Niclas Tessmann Niclas Tessmann

Kontakt Nyköping

Riv & Håltagning

Annelie Björnsson Annelie Björnsson

Administratör Örebro
Recover Riv & Håltagning

010 - 122 13 55
annelie.bjornsson@recover.se

Mats Jansson Mats Jansson

Arbetschef/Kalkylator
Rivning, håltagning & sanering
010 - 143 06 01
mats.jansson@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Kenneth Ruud Kenneth Ruud

Arbetschef
Kalkyl, håltagning & förrådsansvarig
010 - 122 13 40

kenneth.ruud@recover.se

Thomas Andersson Thomas Andersson

Arbetschef
Kalkyl & rivning
010 - 122 13 41
thomas.andersson@recover.se

Martin Stenklyft Martin Stenklyft
Tommy Höök Tommy Höök

Arbetsledare
Riv & håltagning
010 - 122 13 51
tommy.hook@recover.se

Thomas Holm Thomas Holm

Arbetsledare
Asbestanering
010 - 122 13 52
thomas.holm@recover.se

Kontakta Industriservice Västmanland, Södermanland eller Närke Län

Kontakt Skadeservice Örebro

Kontakta Recover Riv & Håltagning