Recover Stockholm

Här hittar ni oss

Staffans väg 4, 192 78 Sollentuna

Vintergatan 8, 172 69 Sundbyberg

Fors 19, 137 91 Västerhaninge

Kontakt Stockholm

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar, Rörinspektion eller Stamspolning 010 - 143 09 95
Torr- eller Grävsug 010 - 143 09 91
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 09 92
Slamtömningar 010 - 143 09 97
Offertförfrågningar gällande VA-tjänster 010 - 143 09 98
Vallentuna Slam 010 - 143 00 62
E-post: order.isstockholm@recover.se

Mikael Royson Mikael Royson

VD & Regionchef, Recover Industriservice AB
mikael.royson@recover.se

Jonas Svan Jonas Svan
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Peter Rosenblom Peter Rosenblom
Anders Englöf Anders Englöf

Arbetsledare
Högtrycksspolning/slamsugning, rörinspektion avlopp mark & kommunala slamuppdrag
010 - 143 02 02
anders.englof@recover.se

Petter Stenmo Petter Stenmo
Ann-Christin Ax Ann-Christin Ax

Arbetsledare
FA & oljeavskiljare
010 - 143 01 47
ann-christin.ax@recover.se

Jessica Granudd Lyngbrant Jessica Granudd Lyngbrant

Arbetsledare
Högtrycksspolning & rörinspektion avlopp i fastighet
010 - 143 02 71
jessica.lyngbrant@recover.se

Antonia Hoffman Antonia Hoffman

Arbetsledare
Vallentuna slam
010 - 143 01 87
antonia.hoffman@recover.se

Madelene Rydqvist Palestro Madelene Rydqvist Palestro

Kundservice Vallentuna Slam
010 - 143 02 47
madelene.rydqvist@recover.se

Kontakt Stockholm

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Rivning, Brand eller Städ 010 - 143 04 11
Asbest & PCB 010 - 143 04 12
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 04 13
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 04 14
Radon 010 - 143 04 15
Fastighet & Skadejour 010 - 143 04 16
E-post: order.ssstockholm@recover.se

Mathias Jensen Mathias Jensen

Tf. VD & Regionchef, Recover Skadeservice AB
Recover Skadeservice
010 - 143 00 03
mathias.jensen@recover.se

Frida Frånlund Frida Frånlund

Arbetsledare
Sanering och lösöre
010 - 143 02 26
frida.franlund@recover.se

Lisette Rosborg Lisette Rosborg

Arbetsledare
Sanering och rivning
010 - 143 02 24
lisette.rosborg@recover.se

Magnus Myrin Magnus Myrin

Arbetsledare
Sanering och rivning
010 - 143 02 23
magnus.myrin@recover.se

Rubi Helander Rubi Helander

Projektledare fastighetsjour
010 - 143 01 36

rubi.helander@recover.se

Björn Andersson Björn Andersson
Samuel Kourie Samuel Kourie
Nils Dalbratt Nils Dalbratt
Alexander Mattson Alexander Mattson
Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker Norrtälje
010 - 143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Sarmad Tawfeek Sarmad Tawfeek

Kontakt Stockholm

Riv & Håltagning

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Magnus Engvall Magnus Engvall
Klas Pettersson Klas Pettersson

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 24
klas.pettersson@recover.se

Johannes Wall Brunström Johannes Wall Brunström
Hans Dahlman Hans Dahlman

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 19
hans.dahlman@recover.se

Fredrik Wretman Fredrik Wretman
Stefan Lövestedt Stefan Lövestedt

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och Sanering
010 - 122 13 15

stefan.lovestedt@recover.se

Jonas Hedlund Jonas Hedlund

Arbetsledare/Projektchef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 09
jonas.hedlund@recover.se

Mikael Forsman Mikael Forsman

Arbetsledare
Rivning & håltagning
010 - 122 13 21
mikael.forsman@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Daniel Summanen Daniel Summanen
Joel Brännlund Joel Brännlund

Kontakta Industriservice Stockholm

Kontakta Skadeservice Stockholm

Kontakta Recover Riv & Håltagning