Västerås

Här hittar du oss
Gjutformsgatan 3, 721 33 Västerås

Kontakt Västerås

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar, Rörinspektion eller Stamspolning 010 - 143 03 20
Torr- eller Grävsug 010 - 143 03 22
Rörinfodring 010 - 143 03 23
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 03 24
Slamtömningar 010 - 143 03 25
Offertförfrågningar gällande VA-tjänster 010 - 143 03 26
E-post:
order.ismalardalen@recover.se

Niclas Lövberg Niclas Lövberg
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Thomas Edvardsson Thomas Edvardsson

Kalkylator Mälardalen
Rörinfodring, offertförfrågning VA
010 - 143 03 77
thomas.edvardsson@recover.se

Rikard Johansson Rikard Johansson
Kim Johansson Kim Johansson

Arbetsledare
VA/Avloppsstopp
010 - 143 06 05
kim.johansson@recover.se

Malvina Larsson Malvina Larsson

Kontakt Västerås

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 04 41
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 04 42
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 04 43
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 04 44
Radon 010 - 143 04 45
Fastighet & Skadejour 010 - 143 04 46
E-post:
order.ssvastmanland@recover.se

Dennis Lindgren Dennis Lindgren
Annika Allerskog Annika Allerskog
Mikael Rosenberg Mikael Rosenberg
Mattias Larsson Mattias Larsson
Tobias Karlsson Tobias Karlsson
Joachim Nordgren Joachim Nordgren

Kontakt Västerås

Riv & Håltagning

Stefan Molinder Stefan Molinder

Arbetschef
Rivning, håltagning och sanering
010 - 122 13 02
stefan.molinder@recover.se

Håkan Ahlm Håkan Ahlm

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 01
hakan.alm@recover.se

Stefan Larsson Stefan Larsson

Koordinator/Arbetsledare
Håltagning, rivning, sanering
010 - 122 13 03
stefan.larsson@recover.se

Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Thomas Holm Thomas Holm

Arbetsledare
Asbestsanering
010 - 122 13 52
thomas.holm@recover.se

Kontakta Industriservice Västmanland, Södermanland eller Närke Län

Kontakt Skadeservice Västmanland

Kontakta Recover Riv & Håltagning