Recover Uppsala

Här hittar du oss
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

Kontakt Uppsala

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 09 71
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 09 72
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 01 10
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 09 74
Radon 010 - 143 09 76
Fastighet & Skadejour 010 - 143 09 75
E-post: order.ssuppsala@recover.se

Mathias Jensen Mathias Jensen
David Wik David Wik
Robert Lövkvist Robert Lövkvist

Kalkylator & Fordonsansvarig
010 - 143 00 32
robert.lovkvist@recover.se

Louise Eriksson Louise Eriksson

Arbetsledare
Lösöre, sanering, städ, magasinering
010 - 143 01 07
louise.eriksson@recover.se

Magnus Lång Magnus Lång

Projektledare
Tungrivning, Asbest, PCB
010 - 143 01 13

magnus.lang@recover.se

Mikael Karlsson Mikael Karlsson
Peter Forssell Peter Forssell
Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker
010 - 143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Rikard Larsson Rikard Larsson
Björn Andersson Björn Andersson

Kontakt Uppsala

Riv & Håltagning

Hans Dahlman Hans Dahlman

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 19
hans.dahlman@recover.se

Berndt Johansson Berndt Johansson

Arbetschef Entreprenad
Tungrivning, håltagning
010 - 143 01 02
berndt.johansson@recover.se

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Patrik Morell Patrik Morell

Projektledare
Grävning & rivning
010 - 143 01 20

patrik.morell@recover.se

Klas Pettersson Klas Pettersson

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010- 122 13 14
klas.pettersson@recover.se

Fredrik Wretman Fredrik Wretman
Magnus Engvall Magnus Engvall

Kontakta Skadeservice Uppsala Län

Kontakta Recover Riv & Håltagning