Recover Uppsala

Här hittar du oss
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

Kontakt Uppsala

Industriservice

Telefon:
Avloppsstopp, Spolning av ledningar, Rörinspektion eller Stamspolning 010 - 143 01 30
Container eller Kranbil 010 - 143 01 40
Torr- eller Grävsug 010 - 143 09 63
Farligt avfall, Oljeavskiljare eller Cisternbesiktningar 010 - 143 09 64
Slamtömningar 010 - 143 09 65
E-post: order.isuppsala@recover.se

Patrik Larsson Patrik Larsson
Manfred Lavicka Manfred Lavicka

Segmentschef ADR och oljeavskiljare
010 - 143 01 48
manfred.lavicka@recover.se

Filip Larsson Filip Larsson

Arbetsledare
Torrsug & Grävsug
010 - 143 01 08
filip.larsson@recover.se

Sebastian Bernsten Sebastian Bernsten

Arbetsledare
Stamspolning, avloppsspolning & rörinspektion fastighet
010 - 143 01 26

sebastian.bernsten@recover.se

Sanna Kjettselberg Strand Sanna Kjettselberg Strand

Arbetsledare
Kommunala Slamuppdrag & fettavskiljare
010 - 143 00 49
sanna.strand@recover.se

Peter Högosta Peter Högosta

Arbetsledare
Container, Kranbil, vattentransporter & filteranläggningar
010 - 143 01 19
peter.hogosta@recover.se

Marcus Westerlund Marcus Westerlund

Arbetsledare
Avloppsspolning & rörinspektion i mark
010 - 143 01 52

marcus.westerlund@recover.se

Ann-Christin Ax Ann-Christin Ax

Arbetsledare
FA & oljeavskiljare
010 - 143 01 47
ann-christin.ax@recover.se

Magnus Söderberg Magnus Söderberg
Fanny Skoglund Fanny Skoglund

Kontakt Uppsala

Skadeservice

Telefon:
Sanering, Brand eller Städ 010 - 143 09 71
Rivning, Asbest, PCB 010 - 143 09 72
Avfuktning eller Inomhusmiljö 010 - 143 01 10
Klotter eller Högtryckstvätt 010 - 143 09 74
Radon 010 - 143 09 76
Fastighet & Skadejour 010 - 143 09 75
E-post: order.ssuppsala@recover.se

Mathias Jensen Mathias Jensen
David Wik David Wik
Robert Lövkvist Robert Lövkvist

Kalkylator & Fordonsansvarig
010 - 143 00 32
robert.lovkvist@recover.se

Louise Eriksson Louise Eriksson

Arbetsledare
Lösöre, sanering, städ, magasinering
010 - 143 01 07
louise.eriksson@recover.se

Berndt Johansson Berndt Johansson

Arbetschef Entreprenad
Tungrivning, håltagning, Asbest, PCB
010 - 143 01 02
berndt.johansson@recover.se

Magnus Lång Magnus Lång

Projektledare
Tungrivning, Asbest, PCB
010 - 143 01 13

magnus.lang@recover.se

Patrik Morell Patrik Morell

Projektledare
Fastighetsjouransvarig, grävning & rivning
010 - 143 01 20

patrik.morell@recover.se

Peter Forssell Peter Forssell
Henrik Alm Henrik Alm
Emil Höijer Emil Höijer

Besiktningsman/Fukttekniker
010 - 143 02 37
emil.hoijer@recover.se

Mikael Karlsson Mikael Karlsson
Björn Andersson Björn Andersson

Kontakt Uppsala

Riv & Håltagning

Hans Dahlman Hans Dahlman

Arbetsledare
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 19
hans.dahlman@recover.se

Tony Westman Tony Westman

Arbetschef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 14
tony.westman@recover.se

Klas Pettersson Klas Pettersson

Kalkylator
Rivning, Håltagning och sanering
010- 122 13 14
klas.pettersson@recover.se

Fredrik Wretman Fredrik Wretman
Magnus Engvall Magnus Engvall
Mats Lindvall Mats Lindvall

Arbetschef
Totalrivning, Tungrivning
010 - 143 03 16
mats.lindvall@recover.se

Jonas Hedlund Jonas Hedlund

Arbetsledare/Projektchef
Rivning, Håltagning och sanering
010 - 122 13 09
jonas.hedlund@recover.se

Kontakta Industriservice Uppsala Län

Kontakta Skadeservice Uppsala Län

Kontakta Recover Riv & Håltagning