Bolag inom Recover

Recover Skadeservice AB

Skadeservice består av 5 st segment:
- Lättrivning
- Sanering
- Asbest/PCB
- Avfuktning
- Fastighetsservice

Skadeservice arbetar aktivt med begränsning av miljöpåverkan genom att kontinuerligt byta ut fordon och maskiner till nyare med klassning Euro 6, samt använder drivmedel från förnyelsebara källor. Skadeservice arbetar kontinuerligt med att begränsa kemikalieförbrukningen på de tjänster vi utför.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Skadeservice arbetar aktivt för att medarbetarnas arbete skall minska tungt och enformigt arbete genom att variera arbetet för vår personal samt vara i framkant med den modernaste utrustning som finns på marknaden för ändamålet.

Intressenter för bolaget:
Skadeservice främsta kunder är offentliga sektorn, fastighetsbolag, försäkringsbolag, byggbolag samt privatpersoner.

Recover Riv & Håltagning AB

Riv och håltagning omfattar entreprenadverksamhet inom byggbranschen med specialinriktning på håltagning och rivning.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. De område som kräver tillstånd är asbestsanering och utgör cirka 15% av affärsområdets omsättning.

Inom bolaget arbetar vi aktivt med minskade utsläpp för transporter genom nyinvesteringar och användandet av modernare maskiner och utrustning. Viktiga arbetsmiljöfrågor inom affärsområdet innefattar minskade vibrations och dammspridning genom modernare vibrationsdämpande maskiner, vilket minimerar vibrations och förslitningsskador samt upprättande av inplastade zoner med undertryck för bättre inandningsluft.

Intressenter bolaget:
Bolagets tjänster säljs huvudsakligen till byggbolag och andra entreprenörer inom byggbranschen.

David Mellåker David Mellåker
Daniel Rådbjer Daniel Rådbjer

VD, Recover Riv & Håltagning AB
010 - 122 13 72
daniel.radbjer@recover.se

Bolagsförvärv

Betongborrargruppen i Mälardalen AB

Betongborrargruppen startades 1997 som ett håltagnings bolag och arbetar idag med att tillgodose behovet av håltagning, rivning och sanering åt framförallt bygg- och fastighetsbolag. Bolaget har varit verksamma främst i Mälardalen, med kontor i Stockholm, Uppsala och Kungsör samt med huvudkontor i Veddesta.

Betongborrargruppen är ett starkt varumärke inom håltagningsbranschen.

2017-12-12 signerades ett avtal där Recover förvärvar Betongborrargruppen i Mälardalen AB.

Förvärvet innebär att Recover Riv & Håltagning AB blir ett av de ledande bolaget i Sverige inom Riv & Håltagning.

Demolit AB

Demolit som förvärvades in i Recover Skadeservice AB våren 2015 erbjuder kompletta lösningar inom PCB-sanering, asbestsanering och mögelsanering. Med utgångspunkt i Stockholm utför Demolit saneringar åt kunder i hela Sverige.